Huisartsen en psychologen gebruiken onveilige maildiensten

Dat meldt EenVandaag op basis van een eigen rondgang.

Patiënten kunnen per e-mail vragen stellen aan hun arts, maar dat gebeurt volgens het onderzoek vaak niet op een veilige manier. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), artsenfederatie KNMG, huisartsenvereniging LHV en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) adviseren dringend om gegevens via veilige systemen te versturen.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen stelt dat van veel mail-aanbieders “bekend is dat wordt meegekeken en -gelezen.” Daardoor kan het medisch beroepsgeheim geschonden worden.

Onveilig

De KNMG zegt dat het risico bestaat dat de gegevens door onbevoegden worden gelezen. “Dat komt neer op een ongeoorloofde schending van het beroepsgeheim, wat tuchtregelijke en strafrechtelijke consequenties kan hebben.”

Op 25 mei treedt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AP zegt vanaf dan ongevraagd te gaan controleren op de bescherming van persoonsgegevens. “Mensen kunnen zich melden als ze vermoeden dat niet zorgvuldig met hun medische gegevens wordt omgegaan.”

Opstart website

Op dit moment wordt er door Pocket-IT hard gewerkt om een fantastische overzichtelijke website voor u neer te zetten.